Wikiens explosionszon

ATEX-direktivet (Atmosphères Explosibles, även känt som direktiv 94/9 / EG, är en EU-lagstiftning som definierar de väsentliga kraven för produkter som tas i bruk i explosionsfarliga områden. Risken för metan- och kolstoftexplosion är rätt flertal maskiner och utrustning som används i kolgruvor, och ATEX-direktivet gäller verktyg och skyddssystem som är avsedda att användas i explosionsfarliga områden. De olika säkerhetsbestämmelserna i vissa EU-länder skilde sig också från varandra, vilket utgjorde ett stort hinder för friheten att utbyta varor mellan medlemsländerna.Av den här meningen skapades det förenande ATEX-direktivet, vilket förenade befintliga mönster och lätt underlätta omsättning av varor i Europeiska unionen. Vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 100a i Romfördraget är det viktigaste målet med ATEX-direktivet att garantera fri rörlighet för varor som garanterar en väsentlig explosionsskyddsnivå. När det gäller datautrustning för verksamhet i närheten av explosionshotade områden utfärda Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 23 mars 1994 ATEX-direktivet 94/9 / EG, som trädde i kraft den 1 juli 2003. Dessutom antogs direktiv 1999/92 / EG ATEX137 (även kallat ATEX USERS den 16 december 1999, som i serien behandlar minsta säkerhetskrav för en bok på platser där det finns risk för explosiv atmosfär. ATEX-direktivet 94/9 / EG började träda i kraft den 1 juli 2003 och ersatte tidigare direktiv 76/117 / EEG och 79/196 / EEG.

CE-märkning (fr Conformité EuropéenneCertifieringsorganets identifikationsnummerExekveringssymbolexplosionsgruppenhetskategorityp av explosionsskyddexplosiv undergrupptemperaturklass

Vi rekommenderar Atex träning