Mexiko puebla valkommen till djavulstaden

Puebla, Mexikos fjärde största centrum, kommer dessutom att definiera själva scenens metropol, sällan utnämnd till samariternas stad. För närvarande kräver den enskilda gruppen i centret att de stiger precis ovanför himlen, till högländerna över 3000. medan kvintalerna passerade de brinnande delarna av Popocatepetl plus Iztaccíhuatl.

Det nakna mitten sticker ut i Cuetlaxcoapan-truget, som inte levde under de aztekiska perioderna före den antediluvianska perioden, men då skedde naturligtvis en krigsblomning här, då folkmassorna pressades för skyldigheten att röda riter.

Centrumets hjärta känns igen av biskop Julián Garcés, som såg seraferna gå ner till golvet och bostadsanläggningen etablerade honom. Ergo hans intressanta företag Puebla de los Angeles.

Centrumens mest attraktiva attraktion är Zocalo-katedralen från 1575, med en evig konfiguration på upp till 300 år. Det har de tydligaste klockstockarna i Mexiko med en intensitet av reglering 70 temp. Framför den finns en magnifik barock fontän från 1777 med strukturen av Micha Serafin.

I den Dominikanska kyrkan ses Templo de Santo Domingo emellertid som det moderna roskrokkapellet (La Capilla del Rosario som räknas av mer än världens åttonde sällsynthet. Etablerat i olika stenbrott från sjuttonhundratalet och ingen som registrerar det roas inte av buskens överlevnad.