Metan explosion film

Mining i slutet är det renaste i hela världen, och trots att metankolmen sömmar den säkraste. Säkerhet har uppnåtts genom användning av olika tekniker och skydd, tack vare vilka vi minimerar risken för antändning eller explosion av metan.

Att undvika metan explosion, minimerar det förekomsten av faktorer chefer, vars spel kan reduceras genom användning av lämpliga medel. Om framtiden för gruvan eller gränserna eller förfadern måste inneslutas och den aktuella effektkombinationsmaskiner transporter utgrävt material. Det är bara effekten av gnistning av skadade kablar, bildandet av en elektrisk båge, tändning och metan explosion. Därför används explosionsskydd i alla elektriska apparater. Med ett sådant skydd används i alla moderna apparater och organisationer minimerar passagen av elektrisk potential till metancentra så att i händelse av fel inte kommer att nå tragedin. Gruvarbetare elektriker uppflugna på framtiden för gruvan är specialutbildade inom explosionsskydd flamsäker så att de vet hur man på ett säkert sätt för sig själva och framtida typer av underjordiska leda vårt arbete. Varje elektriker Dołowy vart femte år måste räkna deltagande i sådan utbildning avslutad med examen, så hans sinne uppdateras och kommer att flytta med andra mönster och system har nåtts flamsäker och explosionssäkra.Explosionsskydd och flammar viktigt element används sedan för alla minor, vilket minskar risken av metan explosion.