Kontroll i ett produktionsforetag

Ekonomisk kontroll är en integrerad del av kontrollen i ett stort företag. Att kontrollera stoppar bestämningen av efterfrågan på kontanter, lönsamheten för finansieringsmetoder, kostnader och vinst, liksom ekonomisk likviditet och bedömer effektiviteten av investeringskapital.

Kontroll kan delas in i tre steg:- planering,- genomförande,- kontroll.

Kontrollering användes först på 1930-talet i USA. Han kom till den traditionella kontinenten, främst tack vare tyska företag. Vi kan se dess systematiska utveckling sedan 1950-talet. Han kom till sitt land främst genom filialer av internationella företag, även om ett ökande antal och små företag, ibland inte ens medvetet, börjar införa kontrollverktyg. Vi kan enkelt säga att vi har att göra med att kontrollera var dessa aspekter förekommer i ledningen:

- Decentraliserat ledningssystem i företaget,- Företaget är fokuserat på att uppnå specifika mål,- Ett incitamentsystem infördes som avser att göra företaget mer effektivt,- Förvaltningsredovisning genomförs, vilket gör det möjligt att fatta rationella ekonomiska beslut.- Ett välskött system för insamling av information,

Att införa ekonomiska kontrollprinciper i ett företag tvingar automatiskt järnvägar till sina strukturer. Dess organisationsform, det ekonomiska redovisningssystemet och dokumentcirkulationen i företaget förbättras. Att utföra korrekt ekonomisk kontroll är inte ytterligare utan bra datorprogram. Ekonomisk kontroll har en speciell inverkan på effektiv företagsledning, vilket inte är fallet när vi går vidare till byggande med ledningsredovisning.