Kassaskap farex amber plus

Kvittot från novitus lupokassregistret är ett mycket viktigt material för chefen och köparen. De som är utmärkta i att utfärda sådana bevis på försäljning, bör dessa adressater alltid ta bort kvittot från dem.

Tyvärr uppmärksammar de flesta av oss inte mer på sedlar, vilket i många exempel kan få dåliga konsekvenser. Hur länge ska vi ta sådana utskrifter från kassaregister och i vilka skäl kan de vara användbara?

I företagarnas framgång är frågan ganska enkel. De ska behålla kopior av kvitton i 5 år - vid en inspektion från skatteverket. Varför är det här dokumentet alltid en kund?Detta låga pappersskrot i kraft av framgångar som har enorm betydelse. Om vi känner till ett kassakvittotts giltighet och vi vet hur man lagrar ett sådant dokument, kan vi få mycket. Detta talar främst om de nuvarande positionerna där vi är beroende av att annonsera den inköpta produkten eller ge den tillbaka för att återhämta våra pengar. I så fall kommer säljaren att begära att vi visar kvittot - bekräftelse på den annonserade transaktionen. Vilka datum måste vi komma ihåg när kvittot är att hjälpa oss att göra ett klagomål? Om vi köper matvaror kan vi rapportera problem relaterade till dem upp till 3 dagar. Mycket längre bör vi lagra dessa kvitton, som är ett inköpsdokument av kläder, skor, möbler eller RTV-utrustning. Här ger lagen oss 24 månader för att hitta fördelarna och att lämna in ett klagomål. För närvarande, om vi inte ger kvitto, kommer vårt klagomål inte att godtas. Ju mer verkligt antal av produkten som annonseras, desto viktigare förlust i samband med bristen på ett dokument som bekräftar sådan försäljning.

Låt oss komma ihåg om kvitton säljaren måste ge oss under inköp. Låt oss också se till att sådana dokument placeras på ett objektivt sätt. Vi kan förbereda kuvert där vi ska göra kvitton i kronologiska organisationer, vi kan lämna en speciallåda för projektet. Det är viktigt att dokumentet som bekräftar försäljningen som gjorts av oss har använts så länge som det försvarar grunden för ett klagomål.