Jordbrukare schablon ersattning

Skyldigheten att föra register genom byggandet av en elektronisk apparat i kassaregistret år 2017 kommer att behandlas för alla företagare kampanj och ge våra finansiella och ekonomiska stöd till enheter utan ett registrerat verksamhet och schablon bönder. Järnvägar i skattemässiga valutor tillämpas gradvis.

https://neoproduct.eu/se/long-strong-ett-effektivt-satt-for-lang-och-intensiv-sex/

Under år 2015 kommer lagstiftaren avskaffas operatörerna ett undantag från att genomföra elektroniska register över enheter, bland vilka såg uppenbar överträdelse. Dessa brott behandlas huvudsakligen underrapportering faktiska handeln titel arbete så, att de passar inom ramen för tjugo tusen marknadsföring är framgång som inte följas för att föra register välsigna och hjälp med att använda och hantera kontanter POSnet genom hennes kvitton. Industries, som oftast är tillåtna för denna typ av brott, enligt finansministeriet var garage, fordonsdiagnosstationer, läkare, tandläkare, frisörer och matsal som gjorts i territorier utbildningsinstitutioner och förvaltas av dessa institutioner. Lagstiftaren hävdar också att registreringen av omsättningen för samtliga affärsenheter som erbjuder tjänster till konsumenter utan ett registrerat finansiell verksamhet och för schablonbeskattade jordbrukare är en stor rörelse i syfte att öka öppenheten och attraktionskraft på marknaden och även för att ge en renare och tystare att hävda sina rättigheter inför domstol konsument. Enlighet med bestämmelserna i förordning fjärde frågan var institutionerna som tillhandahåller tjänster till frågan om däckbyte, forskning och tekniska undersökningar och skatterådgivare, frisörer och kosmetologer tvungna att installera snabbt kassan tillsammans med den första dagen i januari 2017. I andra fall är entreprenörer som inte ingår i de särskilda föreskrifter lika med en tid av två månader från tidsfristen överskrids tjugo tusen zloty för att installera kassaregister.