Eu s markdirektiv

EU Atex-direktivet fastställer de grundläggande kraven som måste uppfyllas av hela produkter som är avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer. Standarder som är funktionellt kopplade till principen specificerar de specifika kraven. Som en del av interna förordningar som ställs i specifika medlemsländer regleras krav som inte specificeras av direktivet eller interna standarder. Interna bestämmelser kan inte strida mot bestämmelserna i direktivet, och de kan inte heller fortsätta att skärpa de krav som följer av direktivet.

Melatolin Plus

Atex-direktivet har införts för att minimera risken för användning av en artikel i områden där det kan uppstå en explosiv atmosfär.Tillverkaren bär fullt ansvar för att bestämma om en viss produkt är föremål för en bedömning av samtycke med atex skäl och för att anpassa den givna produkten till aktuella sanningar.Atex-godkännande önskas för framgången för produkter som erhålls i explosionsriskytan. Startzonen är då utrymmet där ämnen, som i samband med luft, kan producera explosiva blandningar, produceras, används eller lagras. I synnerhet är vätskor, gaser, damm och allt brandfarligt berättigade till sammansättning av sådana ämnen. De kan vara närvarande, t.ex. bensin, alkoholer, väte, acetylen, kolstoft, trästoft, zinkstoft.Det skapas för en explosion i framgång, när en stor del av energi från en effektiv tändningskälla går in i den explosiva atmosfären. Efter inledandet av branden återgår den till explosionen, vilket är en stor risk för människors hälsa och varaktighet.