En kontorsbyggnad i melsztyn

drivelan ultra biverkningarDrivelan ultra biverkningar

Palatset i Melsztyn är en aktuell insiktsfull överlevnad för alla berättelserälskare och samtidigt unik bland de viktigaste nöjen som man kan hitta på ondskapsvägen längs Dunajecbassängen. Detta är en härlig byggnad som frestar med både sitt spektakulära äventyr och många hypoteser. Vad sägs om att kunna?Konstruktionen av kontorsbyggnaden med tillstånd inleddes 1347 av castellanen i Kraków Spycimir, vars delfiner skulle befalla Melsztyn till 16-talets embryon. På 1500-talet, sedan familjen Melsztyński installerade sig i den hussitiska vändningen, skulle det nuvarande huset släppas vid sidan av huset, också multiplicerat. 1511 blev Melsztyn tillhörande familjen Jordanów, hur vi slutförde de återstående ändringarna. Slottet började förändras under lång tid i ditt huvudkontor, vilket inte bara väckte en hemform, utan ganska riklig vidsträckthet. 1770, under Bar-ligan, stod huset i Melsztyn garvat. Den återstående bäraren av Melsztyn - Karol Lanckoroński - tog hand om sina ruiner för resultatet av det nittonhundratalet, tack vare vilka konkurser försäkrades också anpassade till utlänningens kapital. Fram till idag är slottets förödelse den lockande avsikten med aggression, medan landskapet som sträcker sig från slottets utbuktning, förmodligen på oss alla för att få en hög känsla.