Samtidig och pa varandra foljande tolkning

Översättning av en given fras från själva språket till ett ytterligare görs inte bara skriftligt. Marknaden har ett erbjudande för ansikten som är specialiserade på tolkning, inklusive fortlöpande och samtidig tolkning.