Arbetare for identifiering av faror

Den innovativa industrin använder tiotusentals brandfarliga och snabba ämnen. Parametrarna för gaser och vätskor i exemplen är perfekt igenkända och dokumenterade. Därför är det ganska trevligt att identifiera de faror som uppstår genom deras närvaro i produktionsprocessen. Situationen slutar mycket mer komplicerat när man flyttar, lagrar eller bearbetar bulkmaterial. I många exempel är till synes oskadliga ämnen som mjöl, trä, socker, kakao, aluminium eller ett dokument för konstruktion av damm en farlig explosionsrisk.

Industriella centrala dammsugningsinstallationer spelas för att ta bort sedimenterat damm från parkettgolv, släta ytor och konstruktion av verktyg och hallar. Han kommer därför ihåg planen för att upprätthålla hygien inom arbetsområdet och därmed skydda arbetande människor och maskiner och tillbehör mot skadliga effekter av damm, inklusive risken för sekundära explosioner. Varje företag som tillverkar industriinstallationer måste utföra & nbsp; montering & nbsp; i enlighet med de grundläggande standarderna som fastställs i direktivet & nbsp; atex installation.

En viktig uppgift som utförs genom centraldammsugning:- skydda hälsan och livet för kvinnor som agerar på ett ställe mot skadliga effekter av damm.- skydd av maskiner och verktyg mot fel på grund av dammstörningar.- Skydd av byggarbetsplatser och personer som skriver aktiviteter mot effekterna av en okontrollerad explosion av pollen.

Varning - explosionsriskI händelse av att brandfarliga eller explosiva ämnen, gaser, damm, flytande ångor eller hybridblandningar är involverade i vakuumrengöringsprocessen finns det en stor risk för en okontrollerad explosion. Fenomenet kommer förmodligen att leda till förstörelse av såväl avdragenheten som hela enheten. Enligt statistik klassificeras filtreringsenheter och cykloner som en sammanslutning av allvarligt explosiva anordningar.

Central dammsugning och explosiv säkerhetSom nämnts ovan är en drink från de sanna uppgifterna hos en central dammsugare att minska risken för sekundär explosion genom att avlägsna sk sedimenterat damm. Denna lösning maximerar å ena sidan enhetens explosion och brandsäkerhet, å andra sidan minimerar de kostnaderna för anpassning av processinstallationen till ATEX-direktivets krav. Det bör noteras att vid brandfarligt och explosivt damm måste installationen av centraldammsugning uppfylla de strikta kraven i ATEX-direktivet.